Avís legal

1. Dades identificatives de l’empresa titular de la web

La empresa titular de www.petitcomplet.com és PETIT XEF S.C.P., amb domicili a Passeig 22 de juliol, 16 Baixos, de Terrassa (08224), i amb NIF J65330102.

2. Drets de propietat de la web

Els continguts d’aquesta web, incloent, entre altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, texts o aplicacions informàtiques, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com els noms de domini www.petitcomplet.com i www.petitxef.com són propietat de PETIT XEF S.C.P., o bé s’han adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, en el seu cas, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms del domini. Correspon a dita empresa, per tant, l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’expressa autorització de PETIT XEF S.C.P.

3. Contingut de la web i links (enllaços)

PETIT XEF S.C.P. no es responsabilitza del mal us que es realitzi dels continguts d’aquesta web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc s’assumeix ninguna responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a las que es pugui accedir via enllaços o buscadors des de la pàgina web www.petitcomplet.com.

4. Intercanvi o difusió de la informació

PETIT XEF S.C.P. declina tota responsabilitat que es derivi del intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. En especial PETIT XEF S.C.P. no es fa responsable de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas de que els continguts als que s’accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

5. ctualització i modificació de la pàgina web

PETIT XEF S.C.P. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics

PETIT XEF S.C.P. no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, no imputables a la dita societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com els danys ocasionats per terceres persones mitjançant il·legítimes intromissions fora del control de PETIT XEF S.C.P. També queda fora de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes u omissions en la informació que es faciliti a través de la web, quan la mateixa provingui de fonts externes a la societat.

7. Tractament de dades de l’usuari

En cumpliment per l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, PETIT XEF S.C.P. informa als seus clientes de que quantes dades personals li facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de PETIT XEF S.C.P.

La finalitat de dit fitxer es facilitar la tramitació de demandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als clients de PETIT XEF S.C.P.

PETIT XEF S.C.P. garanteix la seguretat i confidencialitat de dites dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o us no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els clients o usuaris no serà cedida a tercers.

Els clients de PETIT XEF S.C.P. podran en tot moment exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant per escrit a la direcció de correu el.lectrònic info@petitcomplet.com.

8. Seguretat 

L’accés a les pàgines a través de les quals el client de PETIT XEF S.C.P. consulti dades personals, soliciti informació complementaria o contracti algun producte es realitza a través de connexió segura.

9.Legislació i jurisdicció aplicables

Als efectes de la Ley 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Correu el.lectrònic, s’ha posat a disposició de l’usuari d’aquesta web les condiciones generals de us del portal www.petitcomplet.com. L’usuari, amb el simple accés a dit portal, declara acceptar totes les condicions abans esmentades.

Pel que fa a les tarifes de productes, tràmits de contractació on-line, i altres requisits de la citada Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Correu el.lectrònic, seran facilitats a l’usuari prèviament a la compra.

Amb caràcter general, les relacions dels clients i usuaris, que es deriven de la prestació dels serveis continguts a la nostre a web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.